Storgaten 88, 3060 Svelvik, Norge - info@exodraft.no
T: +47 3329 7062
Følg oss:

  Store energibesparelser for FJ Industries

  Med hovedkontor i nærheten av Odense i Danmark, og fabrikker i både Sverige og Kina, har FJ Industries spesialisert seg på produksjon av sintrede metallelementer i nesten tretti år.

  Produksjonen av sintrede metallelementer er en langvarig prosess hvor metallpulver blir utsatt for massivt hydraulisk trykk for å presse det sammen til metallkomponenter som deretter varmebehandles i en tunnelovn.

  Under sintringen i tunnelovnen frigjøres store mengder varme i form av røykgasser, og nettopp denne varmen var hva FJ Industries sammen med exodraft så en mulighet for å bruke om igjen.

  Ved gjenbruk av overskuddsvarme fra røykgasser kunne FJ Industries redusere CO2-utslippene i betydelig grad – og samtidig redusere energikostnadene betraktelig.


  Varmegjenvinningsløsningen levert av exodraft omdanner de varme røykgassene til varmt vann som deretter benyttes til å ikke bare varme FJ Industries’ lokaler, men også til oppvarming av badevann og vann til generelle formål.

  I tillegg til å gjenbruke varme fra tunnelovnene omfattet exodrafts løsning også varmegjenvinning fra selskapets store luftkompressor.

  exodraft nøkkelferdige løsning omfattet håndtering av selskapets skorsteinsstruktur, installasjon av en røyksuger for trekkstyring, trekking av vannrør, rørleggerarbeid, samt styring av varmegjenvinningssystemet via PLC.

  Ifølge administrerende direktør Lars Wildenschild i FJ Industries gikk gjennomføringen og samarbeidet med exodraft greit.

  “Vi har blitt møtt med stor profesjonalitetog felksibilitet fra exodraft slik at systemet vi har installert passer nøyaktig til våre behov. Våre resultater viser at vi har en faktisk besparelse på ca. 2700 euro i måneden. Det betyr at løsningen vil ha betalt seg av i løpet av ca. to og et halvt år.”

  Inkludert i løsningen har FJ Industries også muligheten til å overvåke varmegjenvinningen kontinuerlig via en skjerm og dermed ha full oversikt over hvor mye varme som har blitt gjenvunnet og hvor mye penger som har blitt spart.

  Alt i alt gjør varmegjenvinningsløsningen fra exodraft FJ Industries til et mer effektivt og grønnere selskap.

  Posted by bech_morten / Posted on 12 Apr