Storgaten 88, 3060 Svelvik, Norge - info@exodraft.no
T: +47 3329 7062
Følg oss:

Kvalitet

iso

Vårt kvalitetsmål

exodraft utvikler og forbedrer løpende ISO 9001-systemet med mål å innfri kundenes forventninger til våre tjenester og leveranser i ethvert henseende og dermed skape tillit til virksomhetens faglige og markedsmessige kompetanse.

exodraft ønsker at kundene opplever at deres synspunkter blir hørt og at samarbeidet foregår profesjonelt og uten komplikasjoner.

exodraft bestreber seg på:

  • å levere riktig produkt til riktig tid
  • å arbeide for å oppnå en høy grad av tilfredshet hos kunder og andre interessenter ved å yte service utover den forventede
  • at ledelsen bidrar aktivt til å sikre opplæring og utvikling av medarbeidere for å oppfylle gjeldende politikk og mål
  • å oppfylle alle relevante kundekrav og overholde alle myndighetskrav i forbindelse med produktene
  • å iverksette forebyggende tiltak for å korrigere eventuelle avvik

Kvalitetsmål

  • <3 % reklamasjoner per år på styringsenheter
  • <2 % reklamasjoner per år på røyksugere
  • Kundtilfredshetsskjema: 90% av de spurte skal svare at de er tilfredse eller meget tilfredse
  • Gjennomgang av arbeidsprosesser og iverksettelse av minst 6 forebyggende tiltak hver 12. måned

iso2