Storgaten 88, 3060 Svelvik, Norge - info@exodraft.no
T: +47 3329 7062
Følg oss:

Category: Røyksugere

  RHGC Konsentrisk Røyksuger

  Røyksugeren kan benyttes for alle typer brensel, men egnger seg særlig godt for fyrkjeler for fast brensel, peiser og vedovner.Aksialvingen er utført i rustfritt stål, som gjør at det er enkelt for feieren å rengjøre den for sot og belegg. Røyksugeren plasseres på toppen av skorsteinen, slik at det dannes et undertrykk i røykrør og skorstein.
  • Posted by bech_morten / Posted on 28 Nov / 0 Comments
  • Read More

   RS009-016

   Røyksugeren kan benyttes for alle typer brensel, men egnger seg særlig godt for fyrkjeler for fast brensel, peiser og vedovner.Aksialvingen er utført i rustfritt stål, som gjør at det er enkelt for feieren å rengjøre den for sot og belegg. Røyksugeren plasseres på toppen av skorsteinen, slik at det dannes et undertrykk i røykrør og skorstein.
   • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
   • Read More

    RS255-285

    exodraft røyksuger RS255-285 er en spesiell avtrekksventilator for varme røykgasser.Den monteres på toppen av skorsteinen og har horisontalt utkast. Røyksugeren sikrer optimalt trekk i skorsteinen, uavhengig av dens plassering, størrelse eller høyde. Den kan benyttes på både nye og eksisterende installasjoner.
    • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
    • Read More

     RSV

     exodraft røyksuger type RSV er en avtrekktrekksventilator konstruert med et kraftig vertikalt utkast. Røyksugeren plasseres på toppen av skorsteinen slik at det dannes et undertrykk i røykrør og skorstein. Røyksugeren kan benyttes til alle typer brensel, men egner seg særlig godt til bruk sammen med fyrkjeler med fast brensel, peiser og vedovner.
     • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
     • Read More

      RSHT

      RSHT røyksuger er konstruert for å arbeide under ekstreme forhold med meget høye røykgasstemperaturer.Det patenterte kjøehjulet gjør det mulig for røyksugeren å fungere i kontinuerlig drift ved temperaturer på 500 ° C ,og i toppbelastningsperioder (inntil 5 minutter) opp til 700 ° C. Røyksugeren inngår i et exodraft-system og skal derfor kobles til en exodraft styringsenhet. Se kompatibelt tilbehør nedenfor.
      • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
      • Read More

       RHG

       RHG160 er en røyksuger som er egnet til bruk sammen med mindre gasspeiser. Røyksugeren har horisontalt utkast og innebygget overvåkningssystem som består av en pressostat og en flow-måler.
       • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
       • Read More

        RSVG

        Røyksugeren har vertikalt utkast og innebygget overvåkningssystem bestående av en pressostat og et flow-målesystem. RSVG monteres på toppen av skorsteinen og sikrer optimalt trekk uavhengig av skorsteinens RSVG_web_wideplassering, utforming eller høyde.
        • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
        • Read More

         RSHG

         RSHG er konstruert spesielt for gasspeiser og gassfyrte enkeltstående fyrkjeler.Røyksugeren har horisontalt utkast og innebygget overvåkningssystem bestående av en pressostat og et flow-målesystem.
         • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
         • Read More

          GSV

          exodraft GSV røyksuger er en avtrekkssventilator med vertikalt utkast. Røyksugeren plasseres på toppen av skorsteinen slik at det dannes et undertrykk i røykrør og skorstein. GSV er konstruert for applikasjoner med store mengder fett, som med en vanlig røyksuger ville ha ført til stort behov for løpende rengjøring.
          • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
          • Read More