tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Olje- og gassfyrte kjeler / hoteller

boilers cover

Olje- og gassfyrte fyrkjeler brukes ofte til oppvarming av både rom og bruksvann i mange større hoteller.

I en slik kjele foregår en forbrenningsprosess som stiller store krav til skorsteinstrekket for å fungere ordentlig.

Luft og skorsteinstrekk er essensielle deler av forbrenningsprosessen, og uten regulering av den tilførte luften og trekket i skorsteinen blir ikke resultatet optimalt. En røyksuger fra exodraft løser dette problemet.

Årsaker til dårlig trekk

Trekket i skorsteinen påvirkes av skorsteinens høyde og den innvendige diameteren, samt utendørsfaktorer som temperatur, årstid og vindforhold. Det naturlige trekket tilpasser seg naturligvis ikke de varierende trekkbehovene fra en eller flere fyrkjeler.

Et exodraft-røyksugersystem for oljefyrte kjeler optimerer skorsteinstrekket og tar hensyn til kjelenes skiftende trekkbehov.

For gass- og oljefyrte kjeler avhenger systemets effektivitet av at det er korrekt skorsteinstrekk.

Hvis ikke trekket er korrekt styrt kan det føre til:

  • Unødvendig høye brenselskostnader
  • Økte utslippsnivåer fra kjeleanlegget
  • Kortere levetid for hele systemet

Med et exodraft røyksugersystem justeres trekket til ønsket nivå, og røyksugerens styringsenhet sikrer at ønsket trekk blir opprettholdt.

Resultatet er en fyrkjele som alltid arbeider under optimale, ensartede og kontrollerbare forhold.

chimney fan oil boilers
exodraft contact

Fant du ikke riktig løsning?

Kontakt oss så finner vi sammen en løsning som passer for akkurat deg, enten det er et mekanisk skorsteinstrekk – eller industriell varmegjenvinning.