tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og meknaisk trekkstyring i bryggerier og destillerier

brewery cover

Virksomheter står ofte overfor dilemmaet å gjøre produksjonsprosessene så effektive som mulig samtidig med at ressursene må utnyttes fullt ut.

Varmegjenvinning er en prosess som omdanner overskytende varme, som eller går til spille eller sendes ut i atmosfæren, til nyttig energi som kan benyttes i produksjonen eller andre steder. For bryggerier og destillerier, hvor alkoholproduksjonene krever høye temperaturer, er det særlig attraktivt å benytte seg av varmegjenvinning i produksjonssystemet.

Man kan oppnå mange fordeler ved å gjenbruke varme.

I bryggerier kan man f.eks. senke CO2-utslippet fra de produksjonsfasene som har store mengder varmespill, blant annet koking av urten og gjæringen, ved hjelp av exodrafst varmegjenvinningsteknologi. I destillerier, hvor målet er å øke alkoholprosenten i produktet, benyttes store mengder varmt vann som normalt oppbevares i tanker.

Denne varmen, som normalt bare forsvinner ut i luften, kan gjenbrukes ved å omdanne den til energi. Bryggerier og destillerier kan derfor oppnå store fordeler ved å installere exodrafts varmegjenvinningssystem, som reduserer mengden av energi som går til spille i disse fasene i alkoholproduksjonen, og på denne måten redusere produksjonskostnadene.

sp-system

exodraft henvender seg til et bredt spekter av bransjer og tilbyr muligheter for å redusere kostnadene og forbedre produksjonseffektiviteten ved å gjenvinne varme i produksjonsprosessen. Når du har utstyrt din virksomhet med det riktige exodraft varmegjenvinningssystemet blir investeringen tjent hurtig inn igjen i løpet av noen få år.

Investeringen er nyttig ikke bare for din virksomhet i forhold til energibesparelser og kostnadsreduksjoner, men også bra for miljøet når man tar i betraktning den reduksjonen av CO2-avtrykket som investeringen også resulterer i.

Trekkstyring er en annen viktig faktor. Man bør effektivt kunne kontrollere røykgasser og damp i produksjonsprosessen, og ikke være avhengig av ytrer faktorer som vær eller utetemperatur.

Særlig i bryggerier, hvor man bruker fyrkjeler, kan exodrafts mekaniske trekkstyring brukes til å kontrollere at skorsteinstrekket er regelmessig og dermed spare energi.

Ved å installere vår mekaniske terkkstyring, som opprettholder et konstant trekknivå uten at man behøver å styre det manuelt, kan bryggerier og destillerier spare ressurser ved å tilpasse seg skiftende ytre forhold. Dermed sparer systemet energi og andre utgifter, og reduserer produksjonstiden.

Før våre ingeniører installerer systemet kartlegger de først behov og gjennomførbarhet ved å studere det aktuelle bryggeriet/destilleriet. Etter at produksjonen er gjennomanalysert installeres akkurat det exodraft-produktet som er optimalt til varmegjenvinning i systemet, f.eks. vår BP500 varmegjenvinningsenhet, bypass-spjeld BD350 (enkelt eller separat skorstein) eller en kanalventilator tilpasset til produksjonsprosessen.

Ved hjelp av vårt team av kvalifiserte ingeniører gir exodraft hver enkelt kunde en unik løsning som hjelper til med å forutsi hvor mye energi som kan spares i ditt bryggeri, destilleri eller annen lignende virksomhet. Når du har fått en vurdering av din potensielle kostnadsreduksjon er du et skritt nærmere et mer effektivt produksjonssystem som er til nytte for både dere og miljøet. 

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies