tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i generell matvareproduksjon

food production cover

Matvareindustrien står i dag overfor nødvendigheten av å forbedre effektiviteten av produksjonsprosessen for å redusere produksjonskostnadene. Det er nødvendig for den enkelte virksomhet å posisjonere seg bedre i et konkurransepreget marked, og øke overskuddet. Dette kan oppnås ved hjelp av varmegjenvinning innen matvareproduksjonen, som gjenbruker den overskytende varmen som genereres i produksjonsprosessen ved å omdanne den til varmt vann som senere kan brukes til en lang rekke forskjellige formål.

Ved hjelp av exodrafts varmegjenvinningssystem og mekaniske skorsteinstrekk, som er tilpasset til den spesifikke matvareproduksjonsprosessen, kan virksomheten utnytte den energien som ellers ville ha blitt spilt, og gjenbruke den i produksjonssyklusen.

I bakeprosessen, for eksempel, blir kun 33-35% av den samlede varmen utnyttet, mens resten slippes ut i atmosfæren i form av varm luft eller damp. Matvarekvalitet og sikkerhet i produksjonen krever også store mengder varme og påfølgende nedkjøling for å drepe mikroorganismer i produktet. Andre eksempler er fermenteringsprosesser, vask og tørking av råvarer. Varmen kan forsvinne på flere måter, f.eks. gjennom røykgasser eller damp, men kan i stedet omdannes til varmt vann og gjenbrukes ved hjelp av varmevekslere.

exodraft tilbyr løsninger som utnytter den varmen som ellers går til spille. Produkter som for eksempel Basic Plate (BP) 500 til varmegjenvinning, eller en kanalventilator (f.eks. CFIR 400) til trekkontroll gir en unik mulighet for matvareindustrien. Ved å installere vårt varmegjenvinningssystem oppnår man flere fordeler, blant annet en besparelse av produksjonskostnadene og en reduksjon av CO2-utslipp. Det gjøres ved å utnytte de største kildene til spillvarme i den aktuelle produksjonsprosessen og gjenbruke denne varmen gjennom vårt varmegjenvinningssystem. Varmen, som omdannes til varmt vann, kan eksempelvis oppbevares i buffertanker for senere bruk.

exodrafts røyksugere kan brukes til å styre skorsteinstrekket i produksjonsprosesser som bruker ovner eller fyrkjeler. I de fleste tilfeller blir skorsteinstrekket påvirket av ytre faktorer som lufttemperatur eller vindforhold. Disse ytre faktorene påvirker kontrollen med skorsteinstrekket og gjør at det må brukes mer energi for å holde varmeproduksjonen konstant. exodrafts røyksugere kan være nyttige for matvareindustrien fordi de opprettholder et konstant skorsteinstrekk til ovner og fyrkjeler uavhengig av ytre forhold. Det bidrar til å redusere energiforbruket og gir dermed en besparelse av produksjonskostnadene.

Vi har i stor grad økt vår effektivitet, og det krever nesten ikke noe vedlikehold

Ken SchwarzeEeier av Schwarze Bäckerei

Ovner og fyrkjeler kan komme opp i 550°C innen rammene av industriell matvareproduksjon. Reduksjon av varmeforbruket i produksjonsprosessen gir ikke kun en besparelse av produksjonskostnadene, men reduserer også CO2-utslippet og er bra for miljøet. Hvis dere kontakter oss vil vårt team av ingeniører hjelpe dere med å undersøke hvor mye deres varmeforbruk kan reduseres ved hjelp av varmegjenvinning og mekanisk skorsteinstrekk, og legge frem en gjennomførbarhetsplan som gjør det klart hvor mye deres investering vil tjene seg inn igjen.

See one of our solutions here

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet