tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i jus- og ciderproduksjon

juice production

‘Drikke- og matvare’-sektoren er blant verdens største industrier, og representerer derfor en fremstillingsprosess som krever konstant innovasjon og effektivitet i produksjonsfasen for å klare seg i et marked med knivskarp konkurranse. For å oppnå denne konkurransemessige fordelen må man i produksjonsfasen utnytte ressursene så effektivt som mulig slik at også kostnadene reduseres i den grad det er mulig.

Jusproduksjonen i drikke- og matvareindustrien utgjør en stor del av den samlede sektoren og gir mulighet for å skjære ned på de største kostnadene ved å utnytte den luften som utledes flere steder i produksjonsprosessen.

exodraft leverer løsninger til jusproduksjonsindustrien, blant annet vårt avanserte varmegjenvinningssystem og mekaniske røyksugere som reduserer energiforbruk, kostnader og CO2-utslipp.

sp-system

Mens mengden av varme som kan utvinnes som regel er avhengig av industriens størrelse, er produksjonsprosessen for jus riktig typisk og gjør det mulig å konvertere store mengder spillvarme til varmt vann som for eksempel kan lagres for senere bruk.

Den varmen som i flere tilfeller slipper ut under jusproduksjonen, for eksempel under pressingen eller pasteuriseringen, har som regel moderat til lav temperatur. Varmen gjenvinnes og konverteres ved hjelp av exodrafts varmevekslere som konverterer varm luft og damp til varmt vann.

Dette betyr at varmevekslere kan brukes til enten varmt vann, som kan brukes senere, eller til å gjenbruke den utledete dampen direkte i produksjonsprosessen.

Pressingsprosessen i jusproduksjonen generer store mengder varme som gjør det mulig for exodrafts varmegjenvinningssystem å utnytte varmen til gjenbruk i produksjonen.

På samme måte når temperaturen under pasteuriseringsprosessen, som brukes til inaktivering av patogener, opp i 90-100°C, og prosessen med å fylle saften på flasker hvor beholderne fyylles med varm jus og øyeblikkelig kjøles ned, når opp i 100°C.

exodrafts varmegjenvinningssystem innebærer altså atskillige fordeler som kan implementeres som en del av jusproduksjonen, hvor varmen kan gjenbrukes på flere måter.

Det varme vannet, som lagres i buffertanken, kan brukes til rengjøring av anlegget, til å vaske frukt, til avkjøling eller også sendes i retur til fjernvarmeforsyningen.

Få et fordelaktiv tilbud fra oss

KONTAKT OSS I DAG!

Kontakt oss her!

exodrafts mekaniske røyksugere kan også gi store fordeler. De kan konfigureres for ulike stadier av jusproduksjonen og styre det tilhørende trekket til perfeksjon. Det gir energibesparelser og en ensartet produksjonsflyt.

Under normale omstendigheter avhenger trekket i rør og skorsteiner av flere eksterne faktorer som utendørstemperatur, luftfuktighet og vind. Disse faktorerene arter seg aldri som man ønsker, men varierer sterkt fra det ene øyeblikket til det neste.

Dette er ingen ønskelig situasjon når man tilstreber stabilitet og ensartethet. Med exodrafts røyksugere blir man helt uavhengig av eksterne forhold. De sørger til enhver tid for jevnt trekk ved ønsket nivå. Uansett hva temperaturen eller trykket er, vil trekket være under kontroll.

I produksjonsprosessen kan dette redusere energiforbruket i meget stort omfang og dermed redusere produksjonskostnader.

Når vi engasjerer oss i et nytt prosjekt starter våre ingeniører med å fastslå omfanget av energien som kan forventes gjenvunnet på deres spesifikke fakrikkanlegg. Etter gjennomførte beregninger, anleggsdesign, tilskuddsssøknader, installasjon og igangsetting av anlegget får dere hurtig oversikt over avkastningen på investeringen.

Detter er ikke bare en fordel for fabrikken, men også for miljøet. Ved å redusere deres samlede energiforbruk kan dere redusere deres samlede CO2-utslipp, spare store beløp og vise omverdenen deres grønne innstilling til klimautfordringene.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies