tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i meierier

dairies

Gjenvinning av spillvarme er en opplagt mulighet formange industribransjer til å utnytte overskuddsvarmen som genereres i produksjonsprosessen ved å omdanne den til varmt vann for senere bruk. Først analyseres produksjonsanlegget slik at kilder til spillvarme lokaliseres. Deretter installeres varmevekslere og røyksugere som samler opp spillvarmen og minimerer energiforbruket.

exodraft leverer løsninger innen varmegjenvinning og skorsteinstrekk til meieribransjen. Vårt mål er å hjelpe til med å minimere energiforbruket innen meieriprosesser, forbedre effektiviteten i produksjonsfasen ved å utnyttet alle ressurser og redusere produksjonskostnadene.

I meierier er den viktigste varmekilden pasteuriseringsprosessen hvor melken behandles med høye temperaturer for å eliminere patogener.

Til dette formålet benyttes fyrkjeler som benytter fyringsolje for å generere damp. I denne prosessen genererer fyrkjelen også store mengder røykgass som kan nå opp i en temperatur på 250°C.

exodrafts varmegjenvinningssystem fungerer ved å sette inn varmevekslere som kan samle opp den varme dampen og omdanne varmen til varmt vann som kan gjenbrukes senere.

Det varme vannet lagres i buffertanker for å opprettholde temperaturen til det er behov for å bruke det. Kjøleanlegg, som benyttes til å holde melken kald og opprettholde kvaliteten, er også en stor kilde til spillvarme.

CHR-P application

Store mengder røykgass forlater fyrkjelene i pasteuriseringsprosessen og holder høye temperaturer (opp til 250°C). Ved å benytte exodrafts mekaniske røyksugere oppnås full kontroll med trekket og en ensartet produksjonsflyt.

Avhengigheten av ytre forhold blir fullstendig eliminert fordi våre røyksugere alltid sørger for konstant trekk uansett værforhold. Dette gavner virksomheten ved å redusere energiforbruket og  til syvende og sist spare kostnader i produksjonsprosessen.

Men reduserte kostnader er ikke den eneste fordelen ved vårt varmegjenvinningssystem og våre røyksugere. Det er også en stor og effektiv miljøgevinst ved at CO2-utslippene blir redusert. exodrafts OptiCalcHR programvare hjelper til med å beregne mengden av varme som kan gjenvinnes i deres spesifikke anlegg og beregner også de estimerte kostnadsbesparelsene.

Investeringen blir meget raskt tjent inn og sikrer en betydelig inntjening over tid. Etter installasjon av exodrafts varmegjenvinningssystem gir Trendlog-programvaren en stabil oversikt over gjenvunnet varme og samlede energibesparelser i sanntid.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies