tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i mindre bakerier

bakeries bread

Besøk vårt engelske varmegjenvinnings-nettsted på exodraft-heatrecovery.co.uk og få mer informasjon om våre løsninger.

Moderne bakerier krever effektiv produksjon med høy kvalitet og fleksibilitet. Det perfekte brød i en moderne bakerovn krever nøyaktig kontroll av:

 • Temperatur
 • Luftsirkulasjon
 • Luftfuktighet
 • Varmefordeling

I gass- og oljefyrte ovner er ovnens ønskede effekt avhengig av at det er riktig avtrekk og  her er det naturlige skorsteinstrekket utilstrekkelig.

Atmosfærisk trykk, utendørstemperatur, årstid og vindforhold  påvirker skorsteinens evne til å skape trekk. Ved ugunstige vær- og vindforhold vil ovnens styringsenhet kompensere for dette ved å bruke mer energi, men dette vil også ofte medføre uensartede og utilfresstillende produksjonsresultater.

Med et exodraft røyksugersystem justeres avtrekket til ønsket nivå og røyksugerens styringsenhet sikrer at det ønskede trekket blir opprettholdt. Resultatet er en ovn som alltid arbeider under optimale, ensartede og kontrollerbare produksjonsforhold.

 •  
draught vs month UK
bakery

Varmegjenvinning av røykgass

I mange bakerier og andre industrivirksomheter ledes den varme røykgassen direkte ut gjennom skorsteinen. Og dette på tross av at røykgassen inneholder store mengder energi som enkelt og effektivt kan samles opp og anvendes. Du kan altså både spare penger og ta vare på miljøet.

exodraft CHR er en kompakt luft-til-vann varmegjenvinningsenhet med intregrert bypass som er spesielt egnet til å trekke energi ut av varm røykgass.

CHR varmegjenvinningssystem leveres i to versjoner. En for tørr røygass/prosessvarme (CHR-P) og en for dampholdig røykgass (CHR-P-S).

Hjertet i enheten er selve varmeveksleren som effektivt utnytter varmen i den passerende røykgassen. Overskytende varmeenergi som det ikke er mulig å benytte, ledes automatisk utenom varmeveksleren via bypass-funksjonen.

Hele systemet kontrolleres enkelt og intuitivt via en ECH20 styringsenhet som styrer både bypass-spjeld, sirkulasjonspumpe og blandeventiler.  Dermed sikres at sirkulasjon kun foregår ved behov og hvis vannet har nådd ønsket temperatur.

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss for ytterligere informasjon.  Vi gir gjerne et uforpliktende overslag over potensialet i nettopp din installasjon.

  Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

  Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
  Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

  Case Studies