tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i slakterier / kjøttforedling

meat processing cover

Reduserte produksjonskostnader er ofte drivkraften for å gi bedrifter en ekstra konkurransefordel. Disse kostnadene er avhengige av flere faktorer. Én slik faktor er hvor effektivt prudksjonsprosessene utnytter de tilførte ressursene. Varme er en av disse ressursene, og en stor del av denne går ofte til spille i produksjonsprosessene. Innen kjøttforedling (eller industrielle slakterier) er det flere prosesser, f.eks. i fyrkjeler, sviing eller avkoking av fett, hvor høye temperaturer ofte bare sendes direkte ut i atmosfæren. Denne varmen kunne med stor fordel ha vært brukt på tallrike og mer fordelaktige måter.

exodrafts varmegjenvinningssystemer løser problemer med uutnyttet  spillvarme ved å fange opp varmeenergien der den oppstår i produksjonsprosessen og eksempelvis lagre varmen i form av varmt vann i tanker for senere bruk.

Sammen med dette varmegjenvinningssystemet, som utnytter spillvarmen, reduserer våre mekaniske røyksugere energiforbruket og optimerer effekten ved å holde skorsteinstrekket på et optimalt nivå til enhver tid uten at trekket blir påvirket av ytre forhold.

Ytterligere varme kan fanges opp ved for eksempel avkokingsanlegg hvor blod fjernes fra kjøttet. Her fungerer kjeledamp og flashdamp som de to primære kildene til varme og kan nå opp i 140°C. Andre varmekilder omfatter varme fra kjeler, kjølekondensatorer og koking. Når denne varmen først er innfanget og omdannet til varmt vann, kan den gjenbrukes på en rekke måter.

Den primære anvendelsesmuligheten er å gjenbruke varmen i produksjonsprosessen til forvarming. Andre muligheter er å bruke varmen til rengjørings- eller oppvarmingsformål. I tilfeller hvor man får mer varme til rådighet enn man har bruk for, kan overskuddsvarme selges til fjernvarmenettet. Alt i alt resulterer slikt gjenbruk i en reduksjon av produksjonskostnadene, noe som kan vise seg å være ytterst fordelaktig i det lange løp.

Våre eksperter hjelper gjerne til med grunnlaget for å treffe en beslutning gjennom analyse av deres produksjonsområde. Med vårt OptiCalcHR program kan vi nøye beregne deres kostnadsbesparelser ved å fastsette hvor mye varme som kan gjenvinnes, samt med hvilke exodraft-løsninger dette best lar seg gjøre. Investeringen betaler seg inn igjen i løpet av kort tid, og kostnadsreduksjonene kan sees så snart dere begynner å bruke systemet. exodrafts produkter har også en stor positiv miljøpåvirkning, idet et mindre varme- og energiforbruk innebærer en reduksjon av CO2-utslippet. Hvis alle moderne industrier innfører gjenvinning av spillvarme som standard, kan det oppnås store reduksjoner i CO2-utslippene på globalt nivå.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies