tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i bilindustrien

Automotive Industry

Bilproduksjon er en industri som slipper ut store mengder spillvarme i atmosfæren. Spillvarmen genereres i form av utstøtningsluft på forskjellige trinn i produksjons- og monteringsprosessen. Først analyseres produksjonsanlegget så de primære kildene til spillvarme i bilproduksjonsprosessen lokaliseres. Deretter installeres exodrafts varmegjenvinningssystem som omdanner spillvarmen til varmt vann.

Det varme vannet kan f.eks. lagres i buffertanker og kan derfra benyttes med ønsket temperatur og volum. Røyksugere kan typisk benyttes for å styre strømmen av røykgasser fra produksjonsprosessen. Disse røyksugerne er fullstendig uavhengige av eksterne forhold som barometerstand, lufttemperatur og vindforhold.

Det er flere forhold innen bilproduksjon hvor man med stor fordel kan innføre varmegjenvinning med etterfølgende reduksjon av kostnadene i produksjonsfasen og av CO2-utslippet. For alle produksjonsbedrifter gjelder det i dag at en reduksjon av CO2-utslippet er lik en reduksjon av driftskostnadene.

Det varme vannet fra varmegjenvinningen kan brukes på flere måter; til oppvarming, rengjøring av produksjonsanlegget, dampproduksjon eller til gjenbruk i produksjonssyklusen. Produksjonen i bilindustrien er meget energitung og fordelene med et exodraft varmegjenvinningsanlegg er mange.

Vil du at vi skal hjelpe deg med å finne en tilpasset løsning?

Fyll ut beregningsskjemaetskjemaet – og vi tar kontakt med deg.

Bruken av exodrafts mekaniske røyksugere har lignende fordeler. Energiforbruket reduseres og produksjonsstrømmen blir ensartet.

Når energiforbruket blir mindre vil også produksjonskostnadene bli redusert, og dermed får produsenten en konkurransemessig fordel på markedet. Mekaniske røyksugere har også den fordelen at det reduserte energiforbruket resulterer i mindre CO2-utlsipp.

Besøk vårt engelske varmegjenvinnings-nettsted på exodraft-heatrecovery.com og få mer informasjon om våre løsninger.

I et marked med stigende energipriser, forkus på effektiv utnyttelse av ressurser, samt restriktive krav til CO2-utslipp, gir det god mening å utnytte den store energimengden som finnes i røykgasser, damp og annen prosessvarme.

Varmegjenvinning vil ofte være en god idé I forbindelse med prosesser hvor det oppstår varme som ellers kun ville ha blitt ledet direkte ut gjennom skorsteinen.

Hos exodraft er vi eksperter i å hjelpe virksomheter med å gjenvinne energi fra røykgass, prosessvarme og damp.

Den gjenvunnede varmen kan benyttes til oppvarming av bygninger, varmt bruksvann, inngå i den øvrige produksjonen eller selges til fjernvarmenettet der det er mulig.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies