tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring innen boksproduksjon

Can Manufacturing

Varmegjenvinningsprosessen gir virksomheter mulighet til å utnytte energiressurser til deres fulle potensiale. De fleste virksomheter prøver å forbedre effektiviteten av produksjonsprosessen for å redusere produksjonskostnadene, og varmegjenvinningssystemer er en god mulighet til å gjøre nettopp det.

Prosessen virker ved å lokalisere varmekilder i produksjonsanlegget og fange inn spillvarme ved hjelp av strategisk plasserte varmevekslere. I boksproduksjon kan flere faser i produksjonen avgi mye varme som spres ut i atmosfæren og derfor går til spille.

Varmegjenvinningssystemet følger en prosess ved å identifisere varmekilder og omdanne varmeenergi til varmt vann ved bruk av varmevekslere. Når varmen har blitt omdannet til varmt vann kan det eksempelvis oppbevares i buffertanfer hvor temperaturen opprettholdes.

I boksproduksjon kan flere prosesser som aluminiumsraffinering, varmefiksering og valsing innebære høy varmeavgivelse.

I aluminiumsraffineringsprosessen forarbeides og raffineres bauksittmineralene for å fremstille aluminium.

Denne raffineringsprosessen foregår under høye temperaturer, hvor varmevekslere plasseres i luftstrømmen for å fange inn spillvarmen.

Den primære varmekilden, hvor den største utnyttelsen oppnås, er fiksering av malingen og belegget på boksene i varmefikseringsovnen, Ovnen avgir utstøtningsgasser ved høye temperaturer sammen med damp.

Dette gir en lukrativ mulighet for varmegjenvinning. Som følge av de høye temperaturene som benyttes under boksproduksjonen kan gjenvinning av spillvarme innebære enorme fordeler.

Den innfangede varmeenergien kan f.eks. gjenbrukes i produksjonsprosessen, til oppvarming eller til rengjøringsformål i produksjonsanlegget. Den primære fordelen er innsparte produksjonskostnader ved gjenbruk av spillvarme, noe som gjør det mulig å produksere bokser til en lavere pris.

Når det gjelder utstøtningsgassen som utledes i flere tilfeller, f.eks. ved varmefikseringsovnen, gjør våre mekaniske røyksugere det mulig å redusere energiforbruket. exodrafts røyksugere holder alltid et konstant trekknivå og reduserer dermed energiforbruket og gir et ensartet produksjonsresultat.

Det første trinnet i prosessen mot nye energivennlige løsninger innebærer at vårt team av eksperter besøker produksjonsanlegget for gjennom målinger mv. å kartlegge gjenvinningspotensialet ved hjelp av vårt OptiCalcHR program, og gi klarhet i hvor mye dere kan spare ved å installere vårt system.

Etter at hele produksjonsprosessen er analysert gir vi råd om hvilke exodraft-løsninger som passer best til deres virksomhet. Varmegjenvinning hjelper ikke bare deres fabrikk med å redusere kostnadene, men ved å redusere energiforbruket bidrar den også til å redusere CO2-utslippet og resulterer dermed i en positiv miljøpåvirkning.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies