tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk skorsteinstrekk i glassproduksjon

glass production cover

Når man i en industrivirksomhet utnytter sine ressurser til fulle, fører det helt naturlig til en reduksjon i produksjonskostnadene. Gjenvinning av spillvarme gir virksomheten mulighet til ytterligere forbedring av effektiviteten ved å utnytte spillvarme fra prosessen. I mange produksjonsbedrifter blir varmen som utledes i form av forbrenningsluft, prosessluft eller damp ikke utnyttet. Dermed går en stor energikilde ofte til spille. Varmevekslere fra exodraft omdanner ganske effektivt energien i overskuddsvarmen til varmt vann som deretter eksempelvis kan oppbevares i buffertanker til fremtidig bruk, eller anvendes til utallige andre formål.

Kun fantasien setter grenser. exodraft leverer også mekaniske røyksugere som er uavhengige av værfaktorer og alltid opprettholder konstant trekk.

Glassproduksjonsprosessen skjer under høye temperaturer flere forskjellige steder, helt fra den opprinnelige blandingen og smeltingen av råmaterialene til kondisjonering og forming av glasset. Et konstant skorsteinstrekk muliggjør en ensartet produktstrøm.

exodrafts varmegjenvinningssystemer kan benyttes i flere faser I glassproduksjonsprosessen, som når råmaterialene smeltes i en ovn der temperaturen når opp I 1550°C. 25-30% av varmeinnholdet i glassproduksjonsprosessen består av røykgasser som avledes i forskjellige faser med temperaturer på 400-500°C. Under kondisjonering og forming av glasset kan temperaturen nå opp i 1100°C, og er sjelden under 800°C. Alle disse fasene innen glassproduksjon gir muligheter for gjenvinning, og hvis man utnytter disse mulighetene kan man oppnå store fordeler. Den gjenvunnede varmen kan omdannes og gjenbrukes i produksjonsprosessen, noe som reduserer energiforbuket. Den gjenvunnede varmen kan eksempelvis benyttes til rengjøring av utstyr eller produksjonsanlegg. Hvis energien benyttes i prosessen resulterer det i reduksjon av produksjonskostnadene.

Våre ingeniører bruker først vårt OptiCalcHR program for å hjelpe deres bedrift med  å kvanitifisere hvor mye varme som kan gjenvinnes. Vi kan ikke bare  beregne deres kostnadsbesparelse, men også med å forutsi reduksjon av CO2 -utslippet. Prosessen omfatter analyse av skorsteinstrekk og fastsetting av gjenvinningspotensialet ved bruk av datalogging.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies