tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i herderier

heat treatment cover

Varmegjenvinningssystemer gir industrier mulighet til å dra fordel av allerede eksisterende industrielle prosesser som involverer høye temperaturer og redusere kostnader forbundet med produksjonsprosessen. Varmegjenvinningsprosessen fungerer ved å gjenvinne varme som ellers føres ut av bygningen fra forskjellige produksjonsprosesser og omdanne den til varmt vann som kan brukes i et stort antall ulike sammenhenger. Ved å gjenvinne energi som vanligvis ellers ville ha gått til spille, kan man oppnå store besparelser i produksjonsprosessen.

I varmebehandlingsanlegg behandles materialer ofte ved ekstremt høye temperaturer for å endre deres fysiske eller kjemiske tilstand, hvor de aktuelle materialene som regel er metaller som aluminium, bly, kobber eller smijern. exodrafts varmegjenvinningssystemer og mekaniske røyksugere reduserer produksjonskostnader ved å redusere energiforbruket og gjenbruke tilgjengelige ressurser. Sammenlignet med andre industrier er den mengde varme som generelt kan gjenbrukes i varmebehandlingsanlegg betydelig høyere og skaper derfor potensiale for  meget korte investeringshorisonter.

exodraft-ech20-ebc24

Varmebehandling kan stort sett deles opp i tre stadier; oppvarming, bløtlegging og avkjøling av det aktuelle materialet. Mens varmebehandling som regel er forbundet med metaller, kan den også brukes i produksjonen av andre materialer som glass. I varmegjenvinningsprosessen identifiserer vi først de viktigste varmekildene for å kunne plassere varmevekslere strategisk optimalt med henblikk på å konvertere den termiske energien til varmt vann. Det varme vannet kan eksempelvis oppbevares i buffertanker hvor det hele tiden er disponibelt med ønsket temperatur i riktig mengde.

Det er flere muligheter for å gjenvinne varmen i hvert av de tre stadiene i varmebehandlingsprosessen. i for eksempel varmebehandlingsprosesser for aluminium, som bearbeider materialet i ovnen i en time ved temperaturer over 550°C. Andre metaller som stål, som får 12 timers varmebehandling ved 1200°C, gjennomgår også en lignende prosess som gjør det mulig at varmevekslere kan innfange vesentlige mengder med varme fra ovnen. På denne måten er varmegjenvinning fra varmebehandlingsprosesser forbundet med enorme fordeler.

Først og fremst gir varmegjenvinningssystemer mulighet for å redusere kostnader ved å gjenbruke varmen på forskjellige måter. Det varme vannet kan brukes til rengjøring, oppvarming og som en del av produksjonssyklusen, som f.eks. på tørkestadiet. Det er kun fantasien som setter grenser for mulig anvendelse av den gjenvunnede varmen.

exodrafts røyksugere brukes ofte i varmebehandlingsanlegg til styring av det nødvendige trekket i rør og skorsteiner. På denne måten er anlegget helt upåvirket av skiftende utendørsforhold (trykk, fuktighet, temperatur, vindretning mv.), idet det mekaniske trekket alltid holdes jevnt.

Vårt team av eksperter analyserer deres produksjonsanlegg ved hjelp av vårt OptiCalcHR program, og hjelper dere med å lage et overslag over hvor mye varme som kan gjenvinnes. Deres kostnadsbesparelser og CO2-reduksjon blir også kvantifisert. Når dere har fått en oversikt over hvor mye dere kan spare ved hjelp av våre varmegjenvinningssystemer og mekaniske trekkstyring, kan vi analysere tidsrammen for deres investeringsavkastning. Det ferdige systemet kan overvåkes i sanntid med vårt Trendlog program og hjelpe dere med å holde øye med deres energibesparelser. Dette er ikke bare en fordel for deres industri, men også for miljøet fordi redusert energiforbruk og mindre varmespill er ensbetydende med en reduksjon av CO2-utslippet.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies