tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i industrielle trykkerier

paper factories

Produksjonsanlegg står ofte overfor spørsmålet om hva man gjør med den overskytende varmen som genereres i produksjonen og forsvinner ut i atmosfæren, noe som ikke bare forurenser miljøet, men som også krever røyksugere og lignende utstyr for å kontrollere utslipp av uønskede gasser. Denne overskuddsvarmen eller “spillvarmen” genereres i forskjellige produksjonsfaser og kan variere fra mellomhøy til høy temperatur avhengig av det aktuelle anlegg. I industrielle trykkerer er det mange prosesser som genererer mellomhøye til høye temperaturer.

Industrielle trykkerier kan også ha pakkeprosesser for ulike kommersielle produkter. Når røykgasser skal ledes effektivt bort brukes røyksugere for å styre skorsteinstrekket. Vanligvis er skorsteinstrekket avhengig av eksterne faktorer som vind, trykk og temperatur. Disse faktorene overkommer røyksugerne enkelt og sikrer et konstant skorsteinstrekk. exodraft-løsninger for varmegjenvinning og trekkstyring reduserer energiforbruket og dermed også produksjonskostnadene.

Varmegjenvinningsprosessen fungerer ved å installere varmevekslere som samler inn den genererte spillvarmen som så omdannes til varmt vann for senere gjenbruk. Det varme vannet lagres i buffertanker og kan også konverteres til damp for bruk i produksjonsprosessen. Industrielle trykkerier genererer varme i to former, spillvarme fra væsker og spillvarme fra gasser. Når det gjelder spillvarme fra gasser forlater røykgassene fyrkjelen ved temperaturer opp til 220°C og forsvinner ut i atmosfæren, mens røykgasser fra settemaskiner ledes bort ved temperaturer opp til 120°C. I dette tilfellet kreves det to varmevekslere for å fange opp spillvarme fra kjeleområdet og fra settemaskinen.

CHR-P application

Ved å benytte exodrafts effektive og kompakte varmegjenvinningssystem kan industrielle trykkerier oppnå varmegjenvinningsnivåer på opp til 95%. Det er derfor klart at varmegjenvinningssystemer er en lukrativ mulighet for å utnytte spillvarme og spare produksjonskostnader.

Med hensyn til trekkstyring leverer exodraft røyksugere som gir et konstant skorsteinstrekk som arbeider uavhengig av ytre forhold. Uansett lufttemperatur, vind eller trykk vil strømmen av gasser være konstant takket være den teknologien exodraft har utviklet. Våre røyksugere gir derfor en stor fordel ved å redusere energiforbruket .

Det er viktig at virksomheter tar ansvar med hensyn til miljøet. Når det er sagt er det selvfølgelig også den økonomiske besparelsen vi har fokusert på. Vi har investert I dette fordi vi kan oppnå betydelige besparelser ved å gjenbruke varmen fra ovnene våre.

Lars WildenschildAdministrerende direktør - FJ Industries

Kontakt exodrafts tekniske team. Vi kan beregne hvor mye varme som kan gjenvinnes, og deretter bistå dere med å vurdere hvor hurtig investeringen vil kunne tjenes inn igjen. Dette vil ikke bare gavne dere som virksomhet ved å redusere kostnadene i trykkeriet, men det er også fordelaktig for miljøet. Med lavere energiforbruk følger lavere CO2-utslipp. På denne måten vil dere både spare penger på CO2-avgifter og redusere miljøbelastningen. I tillegg til installasjon av varmegjenvinningssystemer leverer exodraft også tjenester, blant annet kursing av personell og teknisk support.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies