tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i støperier

Foundries

Det er varmegjenvinnings- og skorsteinstrekkløsninger som utnytter spillvarme fra produksjonsprosesser, som ellers ville ha gått til spille og bare ha blitt sluppet ut i atmosfæren. exodrafts varmegjenvinningssystemer gjenbruker denne varmeenergien også ved svært høye temperaturer ved først å identifisere de viktigste varmekildene og plassere varmevekslere strategisk for å kunne fange inn denne varmen. Når varmen er samlet inn av varmeveksleren omdannes den til varmt vann og kan f.eks. oppbevares i buffertanker for senere bruk.

exodrafts røyksugere kontrollerer skorsteinstrekket i industriprosesser. På denne måten optimeres effekten, mens produksjonsstrømmen forblir ensartet.

Når exodraft varmegjenvinningssystemer implementeres i metallstøpingsprosesser er første skritt å identifisere de store varmekildene. I et typisk støperi er bruken av smelteovner den primære varmekilden med et beregnet varmeutslipp på 50-55% i smelteprosessen.  Røykgasstemperaturer fra ovner for aluminiumsstøping kan eksempelvis nå 2400°C, og ved jernstøping er temperaturen 800-950°C. Andre varmeutviklende prosesser kan være forvarming av forbrenningsluft, etc. Varmegjenvinningsprosessen gir vidtrekkende fordeler. Eksempelvis kan varmen benyttes direkte i prosessen eller til rengjøring av fasciliteter og utstyr.

Formålet med varmegjenvinningssystemet er primært å utnytte ressursene bedre og redusere kostnadene i produksjonsprosessen, noe som kan avleses I driftskostnadene ganske kort tid etter installasjonen av vår varmegjenvinningsteknologi.

Med mekaniske røyksugere oppnås ensartet trekk. Metallstøpingsprosessen drar store fordeler av stabile trekk- og temperaturforhold. En annen fordel er naturligvis det sterkt reduserte energiforbruket og den påfølgende reduksjonen i CO2-utslipp.

Vi bruker exodrafts OptiCalcHR program for å hjelpe deres virksomhet med å beregne gjenvinningspotensialet, og gi deg en vrudering av kostnadsbesparelsen, hvor mye CO2-utslippet kan reduseres, samt investeringens tilbakebetalingstid. Etter endt analyse av produksjonsanlegget utarbeider vi et beslutningsgrunnlag slik at det kan treffes en velinformert beslutning om investering I exodrafts varmegjenvinningsløsning for din virksomhet. Vår service kan også omfatte implementering av vårt Trendlog program som holder styr på, og gir overblikk over, deres varnegjenvinningssystem i sanntid. På denne måten er støperiet alltid fullt oppdatert om forbruk og besparelser

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies