Storgaten 88, 3060 Svelvik, Norge - info@exodraft.no
T: +47 3329 7062
Følg oss:

  Varmesentraler

  I et marked med stigende energipriser og fokus på effektiv ressursutnyttelse, samt strenge krav til utslipp av CO2, gir det god mening å utnytte den store energimengden som finnes i røykgasser, damp og annen prosessvarme.

  Varmegjenvinning vil ofte være en god idé i forbindelse med prosesser hvor det genereres varme som ellers bare ville ha blitt ledet ut gjennom skorsteinen.

  Hos exodraft er vi eksperter i å hjelpe virksomheter med å gjenvinne energi fra røykgass, prosessvarme og damp.

  Den gjenvunnede varmen kan benyttes til oppvarming av bygninger, varmtvann, inngå i den øvrige produksjonen eller selges til fjernvarmenettet.

  Inntil 80% av energien kan gjenvinnes

  Energitapet fra røykgassen eller prosessvarnen ligger typisk på 10 til 15%.  Med en exodraft varmegjenvinningsløsning kan inntil 80% av denne varmen gjenvinnes.

  Sammen med en konkurransedyktig pris betyr den effektive utnyttelsen av overskuddsvarmen at en investering i en exodraft varmegjenvinningsløsning i de fleste tilfeller kan tjenes inn i løpet av 2-3 år.

  CHR-P + CHR-P-S-industrial-application

  Spesifikt kostnadsoverslag for din virksomhet

  Ved hjelp av vårt simuleringsprogram exodraft OptiCalc HR™ tilbyr vi å gjøre et spesifikt overslag over hvor mye energi din virksomhet kan spare ved å investere i en varmegjenviningsløsning fra exodraft.

  Du vil da få en fullstendig oversikt, og kan treffe en beslutning på et sikkert grunnlag.

  Les mer om exodraft varmegjenvinningsløsninger.

  Posted by fiverr / Posted on 04 Jan