tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Exodraft og FN’s mål for bæredygtig utvikling

FNs mål for bærekraftig utvikling

FNs mål for bærekraftig utvikling består av 17 hovedmål og 169 delmål. Med disse målene har FNs medlemsland forpliktet seg til å eliminere fattigdom og sult, sikre riktig utdanning, øke økonomisk vekst og redusere ulikhet.

Hos Exodraft tar vi disse målene meget alvorlig og gjør vårt beste for å bidra til å realisere dem.

Basert på vår unike kompetanse og spesialisering fokuserer vi spesielt på følgende to mål:

FNs pris for bærekraftig utvikling 2019

Exodraft ble i august 2019 nominert til FNs pris for bærekraftig utvikling i kategori nr. 7 – «Rimelig og ren energi».

UN

Mål nr. 3 – og Exodrafts bidrag

”Å sikre sunne liv og fremme trivsel i alle aldre er avgjørende for bærekraftig utvikling.”

Både våre røyksugere og partikkelfiltre for vedovner bidrar i betydelig grad til reduksjon av skadelige partikler, både i det private hjem og utendørs. Våre produkter hjelper med andre ord til med å fremme helse og velvære uansett hvor de er installert.

FNs maal nr 3
rs009 menu

Mål nr. 7 – og Exodrafts bidrag

” Å sikre at alle har tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris”

Mange bransjer står i dag overfor å måtte redusere energiforbruket og minimere CO2-utslippene. Dette gjøres ved å fokusere på bærekraftig energi, som ikke bare reduserer energikostnadene, men som også beskytter miljøet.

Med våre varmegjenvinningsløsninger for en lang rekke industrielle applikasjoner, hjelper vi til med å sikre at store mengder overskuddsvarme kan gjenvinnes og brukes til produksjonsprosesser, intern oppvarming eller videresendes til private hjem via fjernvarmenettet.

Ved å fokusere på bruk av spillvarme kan opptil 90% av den ellers tapte energien utnyttes.

Hos Exodraft er vi bevisste på våre omgivelser og de klimautfordringene verden står overfor, og vi er stolte over å gjøre vår del for å sikre en bærekraftig fremtid for alle.

FNs maal nr 7
safe plate mini photo