tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Kvalitet

Vårt kvalitetsmål

Exodraft forplikter seg til å utvikle og forbedre løpende ISO 9001-systemet med mål å innfri kundenes forventninger til våre tjenester og leveranser i ethvert henseende og dermed skape tillit til virksomhetens faglige og markedsmessige kompetanse.

Exodraft vil sikre at kundene opplever at deres synspunkter blir hørt og at samarbeidet foregår profesjonelt og uten komplikasjoner.

Exodraft forplikter seg til:

  • å levere riktig produkt til riktig tid
  • å arbeide for å oppnå en høy grad av tilfredshet hos kunder og andre interessenter ved å yte service utover den forventede
  • at ledelsen bidrar aktivt til å sikre opplæring og utvikling av medarbeidere for å oppfylle gjeldende politikk og mål
  • å oppfylle alle relevante kundekrav og overholde alle myndighetskrav i forbindelse med produktene
  • å iverksette forebyggende tiltak for å korrigere eventuelle avvik