tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Opphavsrett

Dette nettstedet er utgitt av:

Exodraft a/s

Industrivej 10,

5550 Langeskov

Denmark

Informasjonen på exodraft.no er primært beregnet på Exodrafts kunder, presse, jobbsøkere, leverandører og studenter.  Det er vårt ønske at informasjonen på dette nettstedet er så sannferdig og fullstendig som mulig.

Dette nettstedet er underlagt gjeldende dansk rett, og eventuelle tvister avgjøres i henhold til dansk lov. Utover gjeldende dansk lov gjelder følgende begrensninger for bruken av dette nettstedet:

Tekst, informasjon, bilder, illustrasjoner mv. fra exodraft.no er opphavsrettslig beskyttet og skal ikke kopieres, endres, videreselges eller på annen måte gjengis uten Exodrafts skriftlige samtykke. Det er likevel tillatt å printe ut materiale for privat og ikke-kommersiell bruk, herunder for distribusjon internt i virksomheten uten videre tillatelse.

Lenker til dette nettstedet må peke til forsiden. Det er ikke tillatt å lage dype lenker på nettstedet, og Exodraft kan kreve at lenker til nettstedet blir fjernet umiddelbart.

Exodraft frasier seg ethvert ansvar for nettsteder lenket til dette nettstedet.

Bruken av dette nettstedet skjer på brukerens eget ansvar. Exodraft kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for skader på programmer og utstyr som følge av bruk av nettstedet.