tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Vedovn og peis / boligblokke

white fireplace cover

Vil du vite mer? Besøk oss på exodraft-røyksuger.no.

I bygninger med mange leiligheter oppleves det ofte at vedovnene ikke kan benyttes fordi trekket ikke fungerer godt nok.

Mange bruker ikke ildstedene sine fordi de har problemer med røykutslag og dårlig lukt fra vedovnen, og ved opptenning eller ilegg lekker det røyk ut i rommet

Problemene som skyldes utilstrekkelig skorsteinstrekk, kan unngås med en røyksugerløsning fra exodraftexodrafts røyksugerløsninger for felles avtrekk fra flere ildsteder består av en røyksuger og en konstanttrykksregulering av typen EBC24/10, samt tilbehør.

Hvis trykket i skorsteinen forandrer seg på grunn av for eksempel:

  • at temperaturen i skorsteinen stiger eller faller
  • at ovnsdøren eller spjeldet åpnes/lukkes
  • at vind- eller værforhold endrer seg

sørger styringsenheten for å regulere røyksugerens hastighet slik at optimalt skorsteinstrekk alltid er tilstede.

Undertrykket som skapes i skorsteinen sørger for at røyk og sotlukt ikke lekker ut I de andre leilighetene når det fyres i en eller flere av vedovnene.

Dermed unngår man problemer med røyk og sotlukt i leilighetene, og vedovnene kan alltid benyttes.

apartment blocks illustration

Relaterte cases