tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Pelletsovn / Fyrkjeler

pellet boiler

Vil du vite mer? Besøk oss på exodraft-røyksuger.no.

En skorstein er optimalisert til et gitt driftspunkt, men når en biobrenselsovn blir brukt året rundt, er det ikke alltid mulig å oppnå optimale driftsforhold basert på det naturlige trekket.

Det naturlige trekket varierer gjennom året, og hvis en bibrenselsovn har problemer med skorsteinstrekket, kan det medføre opptenningsproblemer, sot og røykutslag, eller at ilden slukker.

Et utilstrekkelig skorsteinstrekk kan også resultere i dårligere forbrenning og dermed dårligere utnyttelse av brenselet.

Med en røyksugerløsning fra exodraft kan du selv presist styre trekket og dermed unngå problemer uanvhengig av årstid eller vær eller vind.

exodrafts røyksugersystem for fyrkjeler basert på biobrensel består av en røyksuger av typen RS eller RSV med aksialvinge, samt tilhørende styringsenhet og tilbehør. Med en styringsenhet av typen  EFC15, EFC16, EFC18 eller EFC35 justeres skorsteinstrekket manuelt opp og ned etter behov.

EFC18 leveres med en temperaturføler som sørger for at røyksugeren slår seg selv av etter 45 minutter hvis ilden dør ut.

Styringsenheten aktiverer røyksugeren automatisk hvis dette ikke ble gjort manuelt før opptenning.

Optimal utnyttelse av brenselet med konstant trykkregulering

Med en styringsenhet av typen EBC20 reguleres røyksugerens hastighet automatisk opp og ned slik at det opprettholdes et konstant trykk i skorsteinen. Dette gir optimale betingelser for forbrenningen i fyrkjelen.

pellet illustration