tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

EFC21

Styringskontrollen EFC21 er utviklet for gassfyrte ildsteder som er koblet til en Exodraft røyksuger.

Styringskontrollen overvåker failsafe-funksjonen, og hvis det ikke er tilstrekkelig trekk i skorsteinen, vil EFC21 stenge gasstilførselen til ildstedet. Dermed sikres det mot gassutslipp til rommet.

Beskrivelse

Funksjon

Når EFC21 aktiveres kjører røyksugeren med en gang med full hastighet. Når flowmålesystemet bekrefter at det er tilstrekkelig trekk i skorsteinen, kan ildstedet tennes og hastigheten på røyksugeren justeres til et forhåndsinnstilt nivå.

Når EFC21 slås av, stopper røyksugeren, men det er mulig å forhåndsinnstille en nedstengningstid på 3 minutter for utsuging av restpartikler.

exodraft-efc21-control600x350

Hvis trekket faller under normale driftsforhold, vil styringsenheten automatisk øke hastigheten på røyksugeren for å kompensere for dette. Dette kan for eksempel være aktuelt på dager med kraftig vind med tilhørende nedslag i skorsteinen.

Hvis det ikke er tilstrekkelig trekk i skorsteinen vil EFC21 stenge gasstilførselen.

Styringsenheten er utviklet I henhold til BS 5440: del 1 (2000), BS 6644 (1991), gassapparatdirektivet 90/396/EØF, EN 298 (2003) og andre relevante europeiske standarder.

EFC21 skal installeres av en autorisert el-installatør.

exodraft-efc21-control600x350-2
Tekniske Spesifikasjoner
Produktoversikt
Tilbehør
Dokomentasjon

Beskrivelse EFC21
Høyde (mm) 85
Bredde (mm) 126
Dybde (mm) 32
Failsafe pressure monitor 24 V DC (strømforsyning for lukket kretsløp)
Belastning 3,15 A T
Spenning 230 V AC, 50 Hz
Røyksugerutgang 1,8 A/230 V (AC 3)
Utgang, gassmagnetventil 230 V AC, max. 100 VA
DIP-avbryterinnstillinger Manuell tilbakestilling 3 min. etterløp
Innstillinger for røyksugerens hastighet Potensiometer på kretskortet
Inngang, ekstern på/av-knapp 24 V DC(strømforsyning for lukket kretsløp)
Reléutgang Max. 3,15 A 250 V AC/3,15 A 30 VDC (Sikring: 3,15 AT)
Omgivelsestemperatur 0-40 °C
Tetthetsklasse IP 30
Materiale ABS plast
Farge Hvit
GASTEC-Godkjenning Sertifikat-nr.: PIN:0063BT1395

Fant du ikke riktig løsning?

Kontakt oss så finner vi sammen en løsning som passer for akkurat deg, enten det er et mekanisk skorsteinstrekk – eller industriell varmegjenvinning.

Kontakt oss
Fant du ikke riktig løsning?