Storgaten 88, 3060 Svelvik, Norge - info@exodraft.no
T: +47 3329 7062
Følg oss:

  Tilbehør til varmegjenvinning

  For å sikre optimal sikkerhet og effektivitet bør en exodraft CHR-P/P-S varmegjenvinningsenhet alltid brukes med originalt tilbehør fra exodraft:

  3-veis blandeventil

  Blandeventilen sikrer at det kun skjer sirkulasjon til akkumeringstanken når vannet har nådd ønsket temperatur.

  Hvis vannet ikke har ønsket temperatur, blir det sresirkulert gjennom varmeveksleren til ønsket temperatur er oppnådd.Sensor til varmemængdemåling

  Motor for blandeventil

  Motor for styring av 3-veis blandeventil.

  Sikkerhetstemperaturbegrenser

  Sikkerhetsventil.

  Temperaturmåler

  Temperaturmåler for styring av akstra akkumuleringstank.

  Utligningsventil

  Utligningsventil med innebygget flowmåler og inspeksjonsglass.

  Sensor for måling av varmemengde

  Flowmåler som sammen med EHC styringsenhet måler mengden av gjenvunnet energi.

  3-veis blandeventil, ¾”
  Blandeventil med ¾” tilkobling som sikrer at det kun skjer sirkulasjon til akkumuleringstanken hvis vannet har nådd ønsket temperatur.

  3-veis blandeventil, 1”
  Blandeventil med 1” tilkobling som sikrer at det kun skjer sirkulasjon til akkumuleringstanken hvis vannet har nådd ønsket temperatur.

  3-veis blandeventil, 1¼”
  Blandeventil med 1 1/4” tilkobling som sikrer at det kun skjer sirkulasjon til akkumuleringstanken hvis vannet har nådd ønsket temperatur.

  Motor for blandeventil
  Motorenhet for styring av blandeventil i varmegjenvinningsenhet. Brukes med EHC20 styringsenhet (230V).

  Sensor for varmemengdemåling, ¾”
  Flowmåler som sammen med EHC styringsenhet kan måle mengden av gjenvunet energi ( ¾” tilkobling).

  Sensor for varmemengdemåling, 1”
  Flowmåler som sammen med EHC styringsenhet kan måle mengden av gjenvunet energi ( 1” tilkobling).

  Sensor for varmemengdemåling, 1¼”
  Flowmåler som sammen med EHC styringsenhet kan måle mengden av gjenvunet energi ( 1 1/4” tilkobling).

  Sikkerhetstemperaturbegrenser
  Sikkerhetsventil

  Temperaturmåler for ekstra akkumuleringstank
  Temperaturmåler for styring av sirkulasjon til ekstra akkumuleringstank.

  Utligningsventil, ¾” tilkobling
  Utligningsventil med innebygget flowmåler og inspeksjonsglass. (¾” tilkobling)

  Utligningsventil, 1” tilkobling (10-40 L/min)
  Utligningsventil med innebygget flowmåler og inspeksjonsglass. (1″tilkobling, 10-40 L/min)

  Utligningsventil, 1” tilkobling (6-20 L/min)
  Utligningsventil med innebygget flowmåler og inspeksjonsglass (1″ tilkobling, 6-20 L/min)

  Utligningsventil,, 1¼” tilkobling
  Utligningsventil med innebygget flowmåler og inspeksjonsglass (1 1/4″ tilkobling)

  Utligningsventil, 1½” tilkobling
  Utligningsventil med innebygget flowmåler og inspeksjonsglass (1 ½” tilkobling)

  Utligningsventil, 2” tilkobling
  Utligningsventil med innebygget flowmåler og inspeksjonsglass (2″ tilkobling)

  Posted by fiverr / Posted on 04 Jan