tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i industrielle bakerier

industrial bakery cover

Ensartet skorsteinstrekk = ensartede resultater

Moderne bakerier krever effektiv produksjon med høy kvalitet og fleksibilitet. Det perfekte brød i en moderne bakerovn krever nøyaktig kontroll av:

 • Temperatur
 • Luftsirkulasjon
 • Luftfuktighet
 • Varmefordeling

Ønsket effekt av gass- og oljefyrte ovner avhenger av riktig avtrekk, og i dette tilfellet er ikke naturlig trekk i skorsteinen tilstrekkelig.

Atmosfærisk trykk, utendørstemperatur, årstid og vindforhold påvirker storsteinens evne til å skape trekk. Hvis vær- og vindforhold er ugunstige, vil styring av ovnen kompensere for dette ved å bruke mer energi. Dette vil imidlertid ofte gi ujevne og utilfredsstillende produksjonsresultater.

natural chimney draught
rsht menu

Med et exodraft røyksugersystem justeres avtrekket til ønsket nivå, og røyksugerens styringsenhet sikrer at ønsket trekk blir opprettholdt. Resultatet er en ovn som alltid arbeider under optimale, ensartede og kontrollerbare produksjonsforhold.

Varmegjenvinning fra røykgass

I mange bakerier og andre industribedrifter ledes den varme røykgassen direkte ut via skorsteinen.  Og dette til tross for at røykgassen inneholder store mengder energi som enkelt og effektivt kan samles og gjenbrukes. Du kan altså både spare penger og drive miljøvennlig.

exodraft CHR er en kompakt luft-til-vann varmegjenvinningsenhet med intregrert bypass som er spesielt egnet til å trekke energi ut av varm røykgass.

CHR varmegjenvinningssystem leveres i to versjoner. En for tørr røygass/prosessvarme (CHR-P) og en for dampholdig røykgass (CHR-P-S).

Hjertet i enheten er selve varmeveksleren som effektivt utnytter varmen i den passerende røykgassen. Overskytende varmeenergi som det ikke er mulig å benytte, ledes automatisk utenom varmeveksleren via bypass-funksjonen.

Hele systemet kontrolleres enkelt og intuitivt via en ECH20 styringsenhet som styrer både bypass-spjeld, sirkulasjonspumpe og blandeventiler.  Dermed sikres at sirkulasjon kun foregår ved behov og hvis vannet har nådd ønsket temperatur.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for ytterligere informasjon.  Vi gir gjerne et uforpliktende overslag over potensialet i nettopp din installasjon.

  Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

  Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
  Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

  Vil du vite mer om exodraft varmegjenvinning?

  Besøk exodraft-heatrecovery.com/

  Besøk vårt nettsted dedikert til varmegjenvinning.

  Besøk exodraft-heatrecovery.com/

  Case Studies