tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i industrielle kaffebrennerier

coffee roasteries cover

Varmegjenvinning og trekkstyring i produksjonsanlegg er en effektiv mulighet for å redusere produksjonskostnader og energiforbruk. Det gavner ikke bare produsenten å redusere produksjonskostnadene og dermed øke fortjenesten. Det har også vidtrekkende betydning for miljøet fordi CO2 -avtrykket reduseres.

Kaffebrenningsanlegg produserer mye spillvarme i form av utstøting av varm luft som ellers kunne ha blitt gjenbrukt i produksjonsprosessen. Når det gjelder skorsteinstrekk blir dampen som regel ledet ut gjennom en skorstein, som må ha et konstant trekk for å sikre at dampen blir effektivt fjernet fra produksjonsområdet.

Denne trekkstyringen i produksjonsanlegget skjer ved montering av røyksugere som kontrollerer hastighet og retning. Eksterne forhold som temperatur-, trykk- eller vindforhold kan drastisk endre mengden energi som må brukes for å holde strømmen av damp konstant og på riktig nivå.

exodraft løser et stort problem i produksjonsprosessen ved å installere mekaniske røyksugere som er uavhengige av ytre forhold og alltid opprettholder et ensartet trekk, uansett temperatur, vind eller trykk.

CO2 Per kg brente kaffebønner
7,1 KG
CO2-fotavtrykk I hele verden
2015/16
64.453 Mil. kg

Kaffebrenningsanlegg har flere produksjonsfaser, hvor mye varme går til spille. Dette gir gode muligheter for utnyttelse av exodrafts varmegjenvinningssystemer. Prosessen foregår ved å fange spillvarmen ved hjelp av exodrafts varmevekslere og omdanne denne varmeenergien til varmt vann. Det varme vannet oppbevares deretter i eksempelvis buffertanker for senere bruk.

Brenning av kaffebønner utføres normalt ved en temperatur på over 200°C. Når kaffebønnene er ferdigbrente, vanligvis etter ca. 20 minutter, blir de avkjølt.

Viktige varmeproduserende elementer i et kaffebrenneri omfatter dampen som avgis fra tromler under kaffebrenningen, utstøtningsgasser under tørkeprosessen, utledning av gasser i hovedfyrkjelen og andre prosesser.

Disse prosessene avgir varme ved høye temperaturer over 170°C, som kan brukes til ulike formål i produksjonen. exodrafts varmegjenvinningssystem gir mange muligheter, og det varme vannet man får fra denne spillvarmen kan f.eks. brukes til rengjøring eller gjenbrukes i form av damp eller varmluft i tørke- eller brenningsprosessen.

Bruk av røyksugere til trekkstyring i kaffebrennerier gir også store fordeler. Utstøtningsluften som genereres i prosessen, f.eks. ved brenning av kaffebønner eller fra hovedfyrkjelen, kan styres ved hjelp av exodrafts røyksugere. De regulerer trekket og er uavhengige av ytre forhold. Det reduserer i siste ledd energiforbruket i produksjonsprosessen, som igjen reduserer både kostnader og CO2-utslipp.

exodraft leverer effektive løsninger for ethvert produksjonsanlegg. Vårt team av eksperter hjelper gjerne til med å planlegge det best mulige varmegjenvinningssystemet. Både hvor stor mengde energi som kan gjenbrukes, og gjennomføringsplanen med avkastning på investeringen over tid, utarbeides på forhånd. Det bidrar til å analysere hvilke varmekilder som med fordel kan inngå i varmegjenvinningen, og i hvor stor grad deres produksjonsprosess kan dra fordel av det.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies