tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk skorsteinstrekk i aluminiumsindustrien

aluminum industrial cover

Virksomheter står ofte overfor den paradoksale situasjonen at de har høye utgifter til energiforbruket samtidig med at mye energi, særlig i form av varme, går til spille i produksjonen. Hvis varmen som spres ut i atmosfæren kunne samles opp og gjenbrukes i produksjonen, ville det være en vesentlig besparelse av virksomhetens driftskostnader. exodrafts løsninger til varmegjenvinning og mekanisk skorsteinstrekk gir virksomheten mulighet til å utnytte varmeenergi ved å omdanne spillvarme til varmt vann til fremtidig bruk. I aluminiumsproduksjon kan mer enn halvparten av varmen som brukes i produksjonen gå til spille og bli sendt direkte ut i atmosfæren via røykgasser som ofte når temperaturer på over 100°C.

Varmegjenvinningsprosessen fungerer ved å plassere varmevekslere strategisk innen de deler av aluminiumsproduksjonen hvor det genereres mye varme, og deretter omdanne den oppsamlede spillvarmen til varmt vann som kan lagres i buffertanker.  Forvarming av røykgasser kan nå temperaturer så høye som 750°C og er normalt ikke lavere enn 550°C, hvilket gjør dem til lønnsomme kilder til varmegjenvinning.

I løpet av den primære raffineringsprosessen av aluminium forsvinner mye varme under fjerningen av bauksitt og koks ved kalsineringen, som produserer damp med temperaturer over 1000°C.

Andre produksjonsprosesser som smelting og sekundær smelting gir også mulighet for å gjenvinne store mengder varme som ellers ville ha gått til spille. Ved å utnytte denne spillvarmen kan flere fordeler oppnås.

Den primære fordelen ved å benytte et exodraft-gjenvinningssystem er den kostnadsredusjonen som ligger i å gjenbruke varmen direkte i aluminiumsproduksjonen. Den gjenvunnede varmen kan også brukes til rengjøring. Dessuten reduseres energiforbruket og derfor også CO2-utslippet. Ved å redusere CO2-utslippet reduseres også CO2-avgiftene.

Røyksugere benyttes for å kontrollere at utstøtningsgasser fra produksjonsområdet blir ført ut. exodrafts røyksugere styrer skorsteinstrekket effektivt, reduserer energiforbruket og sikrer ensartet produksjon.

Vårt team av eksperter bruker exodrafts OptiCalcHR program for å beregne potensialet for varmegjenvinning og reduksjon av CO2-utslipp.

Vi snakker om skorsteinstrekk og varmegjenvinning fra aluminiumsproduksjonsområdet. Analysen angir varmegjenvinningspotensialet, beregner deres besparelser og vurderer når investeringen har betalt seg inn igjen, hvilket som oftest skjer ganske hurtig. Så snart exodraft-løsningen er installert, hjelper vårt Trendlog program dere med å overvåke varmegjenvinningen og energibesparelsen i sanntid.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies