tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i metallbearbeidingsindustrien

Metal Processing

Virksomheter søker ofte å utnytte alle ressurser i produksjonsprosessen så effektivt som mulig, uansett om det er gjennom gjenvinningsmetoder eller direkte prosesser i produksjonen. Varme er også en verdifull ressurs som kan gjenvinnes i en lang rekke industrier og gjenbrukes til mange ulike formål. exodrafts varmegjenvinningssystemer og mekaniske skorsteinstrekk gir mulighet til å utnytte spillvarmen som ellers bare forsvinner ut i atmosfæren under produksjonsprosessen, og dermed redusere produksjonskostnadene.

Mer enn 95% av den samlede spillvarmen kan potensielt gjenvinnes ved bruk av vår ekspertise. Metallet varmes opp til smeltepunktet og avkjøles deretter med henblikk på omstrukturering for å fremstille forskjellige produkter. Prosessen innebærer varmebehandling ved en rekke varierende temperaturer i ovner for å fremstille forskjellige metallemner.

Implementering av exodrafts varmegjenvinningssystemer innen metallbearbeiding innebærer først og fremst å identifisere de store varmekildene i forskjellige stadier av produksjonssyklusen. Den gjenvunnede varmen omdannes til varmt vann og oppbevares f.eks. i buffertanker ved ønsket temperatur. Det er atskillige prosesser i metallbearbeiding hvor varme kan genvinnes, så som utglødnings- og avgysningsprosessen, eller herding, hvor metallet varmebehandles ved høye temperaturer og deretter nedkjøles. Temperaturer og røykgasser i denne fasen kan variere mellom 250°C og 750°C, avhengig av metallet.

Metallsammenføyning som lodding og slaglodding gir også muligheter for gjenvinning av spillvarme, hvor lodding foregår ved temperaturer opp til 450°C, og slaglodding skjer ved temperaturer over 800°C. Det er derfor mange muligheter for varmegjenvinning i metallbearbeidingsanlegg, og den gjenvunnede varmen kan brukes i produksjonsprosessen, til rengjøring, til oppvarming og til videresalg til fjernvarmenettet osv. Alle disse mulighetene har den primære fordelen at de reduserer produksjonskostnadene og øker overskuddet.

exodrafts mekaniske røyksugere stabiliserer trekket i rør og skorstein, optimerer effekten og gjør at kvaliteten av de bearbeidede emnene blir ensartet. Dette helt uten å være påvirket av ytre forhold som vind, utendørstemperatur, luftfuktighet og barometerstand. De reduserer energiforbruket og dermed også produksjonskostnadene forbundet med metallbearbeidingsprosessen. Flere prosesser i metallbearbeidingen, som smelting og støping, genererer røykgasser ved høye temperaturer som gjør det mulig å gjenvinne varme.

sp-system

Våre ingeniører leverer en skreddersydd varmegjenvinningsløsning til deres virksomhet. Først gjennomføres en analyse av potensiell varmegjenvinning og deretter utvikles nødvendig kontroll av skorsteinstrekket. Vårt OptiCalcHR program iluustrerer hvor mye varme som kan gjenvinnes fra deres produksjonsprosess samtidig med at vi bistår dere med å beregne hvor mye dere sparer i driftskostnader og CO2-utslipp. Når systemet er installert kan dere følge varmegjenvinningsnivået i sanntid ved hjelp av vårt Trendlog program.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies