tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i papirfabrikker

paper mills

Varmegjenvinning gir de fleste produksjonsindustrier en enestående mulighet til å redusere kostnadene i produksjonsprosessen. Det skjer gjennom en varmekonverteringsprosess hvor varmeenergi fra produksjonen samles inn og deretter anvendes til flere forskjellige formål. I papirfabrikker er det flere prosesser , som produksjons av papirmasse og tørking av papir, som genererer mye spillvarmne. Hvis ikke denne varmen gjenvinnes vil den bare gå til spille og ende i atmosfæren.

Varmespill i papirfabrikker skjer som regel i form av damp eller røykgasser, men varmen kan gjenbrukes ved å omdanne den til varmt vann som deretter oppbevares i buffertanker ved ønsket temperatur. exodraft leverer varmegjenvinningsløsninger til papirfabrikker og andre beslektede bransjer. Vi installerer varmegjenvinningssystemer og røyksugere til trekkstyring for med det å optimere effektiviteten og redusere energiforbruket i papirfremstillingsprosessen.

Varmemengden som kan lagres, samt kostnadsreduksjonene, kan variere avhengig av det aktuelle produksjonsanlegget på grunn av faktorer som størrelse, fleksibilitet i integrasjon og prosessteknologi, papirfremstillingsprosessen og mengden av spillvarme. Ved papirtørking kan spillvarmen, som blir spredt i form av damp, omdannes ved å bruke exodrafts varmevekslere og oppbevares som varmt vann til tallrike formål. Den varme dampen kan således bli omdannet til varme som kan anvendes i samme tørkeprosess.

På denne måten kan selvforsyning av energi gjennom varmegjenvinningsprosessen gi enorme fordeler i papirfabrikker. Den primære fordelen er den store rreduksjonen av produksjonskostnadene fordi overskytende varme alltid har vært en uunngåelig faktor innen papirfremstilling. Andre fordeler er gjenbruk av varmt vann i blekeprosessen, rengjøringsformål, oppvarming av anlegget eller reduksjon av CO2-utslipp.

I forbindelse med trekkstyring, som brukes flere steder i papirfremstillingsprosessen, f.eks. ved fyrkjeler eller under papirmasseproduksjonen, er det behov for uavhengighet av værfaktorer som vind, lufftrykk og temperatur. exodrafts røyksugere gir full kontroll av trekket ved alltid å opprettholde et ensartet og presist nivå. Den primære fordelen med å utstyre ditt anlegg med en mekanisk røyksuger er reduksjon av energiforbruket som følge av permanent optimerte forhold.. exodrafts røyksugere er uavhengige av ytre faktorer som kan påvirke skorsteinstrekket. Det reduserer energiforbruket og gavner dermed bunnlinjen.

exodraft kan hjelpe din papirfabrikk med å vurdere hvor mye varme som kan gjenvinnes og hvor varmegjenvinning kan implementeres med størst mulig effekt. Ved å benytte våre varmegjenvinningsenheter og mekaniske røyksugere kan produksjonskostnadene reduseres og energiforbruket bringes vesentlig ned. Papirfabrikker har i dag en enorm innvirkning på miljøet på grunn av den store mengden CO2 som blir sluppet ut. Det er derfor ikke uvesentlig at en reduksjon av energiforbruket også reduserer virksomhetens CO2-avtrykk. Virksomheten vil dermed fremstå som mer klimavennlig.

    Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

    Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
    Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

    Case Studies