tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegjenvinning og mekanisk trekkstyring i sementproduksjon

cement production cover

Produksjonskostnader spiller ofte en avgjørende rolle for virksomheters evne til å konkurrere i markedet. Derfor leter virksomheter ofte etter muligheter for å forbedre produksjonsprosessen ved å gjenbruke ressurser. Varmegjenvinning er en slik mulighet, hvor spillvarmen som avgis under produksjonsprosessen samles opp og gjenbrukes til en lang rekke formål. Innen sementproduksjon er det flere faser i produksjonsprosessen som gir muligheter for varmegjenvinning, f.eks. røykgasser fra rotasjonsovnen, oppvarming av råmaterialet under kalsineringen og forvarmingsgasser som når høye temperaturer.

Ved implementering av exodrafts varmegjenvinningssystem identifiseres først de primære kildene til varme i sementfremstillingsprosessen. Varmevekslere kan plasseres strategisk i den varme røykgassen for å omdanne denne til varmt vann. Etter at varmen er gjenvunnet kan det varme vannet eksempelvis oppbevares i buffertanker som opprettholder temperaturen. Atskillige prosesser i sementproduksjonen gjør det mulig å fange opp spillvarme. F.eks. utstøtningsgassene som genereres i forvarmingsprosessen, varmeenergien fra rotasjonsovnen eller dampen som avgis fra fyrkjelen.

Alle disse kildene kan nå meget høye temperaturer. Slike prosesser I sementproduksjonen gir muligheter for å utnytte spillvarme og få nytte av den på en rekke måter. Den primære fordelen med varmegjenvinningssystemet er reduksjonen av sementproduksjonens kostnader. Det varme vannet man får til rådighet kan gjenbrukes i produksjonsprosessen, f.eks. ved dampturbingeneratoren eller til rengjøring av utstyr eller anlegg. Varmen kan også brukes til oppvarming, og eventuell overskuddsvarme kan selges til fjernvarmenettet.

exodrafts mekaniske røyksugere stabiliserer trekket, optimerer effekten og reduserer energiforbruket i sementproduksjonen. Så snart en exodraft-røyksuger er montert fungerer hele anlegget helt uten påvirkning fra utendørs temperatur, vind og barometerstand. Anvendt i hele sementproduksjonen kan det resultere i en stor nedgang i energiforbruket. På denne måten hjelper våre mekaniske røyksugere virksomheter med å redusere produksjonskostnadene ved å senke energiforbruket samtidig med at CO2-utslippet også reduseres.

Få laget et fordelaktig tilbud hos oss

KONTAKT OSS I DAG!

Klikk her

Våre ingeniører analyserer deres produksjonsanlegg og beregner hvor mye varme som kan gjenvinnes. Ved hjelp av vårt OptiCalcHR program kan vi hjelpe dere med å beregne mengden av varme som kan gjenvinnes, deres reduksjon i CO2-utslipp og deres kostnadsbesparelser. Når vi har installert varmegjenvinningssystemet og de mekaniske røyksugerne i deres sementproduksjonsanlegg, kan dere bruke vårt Trendlog program for å overvåke varmegjenvinningsnivået i sanntid.

  Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

  Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
  Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet

  Case Studies

   Fyll ut dette skjemaet så vi kan beregne ditt varmegjenvinningspotensiale:

   Hva tenker dere å bruke den gjenvunnede varmen til (du kan velge flere alternativer)?:
   Salg til fjernvarmenettetGjenbruk i produksjonsprosesserOppvarming av anlegget, Lager eller kontorerAbsorpsjonskjølere/fryselagringVarmt vann til badingLuftgardin og varmeanleggVarmt vann til generell rengjøring/vaskingAnnet