tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Historikk

kai hermansen history

Ledende siden 1957

Vår historie strekker seg tilbake til 1957 i Sorø på Sjælland, hvor grunnleggeren Kai Hermansen fikk den unike idéen om å konstruere en røyksuger som skulle installeres på toppen av skorsteinen og slik skape optimalt trekk i skorsteinene til åpne ildsteder, vedovner og fyrkjeler.

På bakgrunn av denne idéeen oppsto firmaet EXHAUSTO som flyttet til Fyn i 1963. Der gikk man også inn i ventilasjonsbransjen.

I 2007, 50 år etter etableringen av selskapet, valgte man å dele det I to selvstendige enheter for å øke fokuset på service og utvikling av begge forretningsområder: Ventilasjon (EXHAUSTO AS ) og skorsteinstrekkteknologi (EXHAUSTO CDT AS)

10
Års erfaring
200000+
Antal solgte røyksugere siden 1957

Fra Exhausto CDT til Exodraft

Som en naturlig konsekvens av denne strategien ble EXHAUSTO AS (ventilasjon) solgt til VKR Holding i 2010. Det ble samtidig avtalt at navnet på ventilasjonsselskapet skulle beholdes, mens røyksugerne skulle markedsføres under nytt navn og varemerke.

I 2011 fikk vi derfor et nytt navn, “Exodraft”, og også en ny logo som skiller oss fra vårt tidligere søsterselskap.

For øvrig forble alt som før. Samme kvalitetsprodukter, samme kontaktpersoner og samme eiere som tidligere.